Hva er egentlig strategisk HR?

Menneskene skaper verdiene, og festtalene er fulle av snakk om hvor viktige de ansatte er for en bedrift. Hvor mange opplever at nettopp deres organisasjon tar dette på alvor?

Strategisk HR er et samlebegrep på alle tiltak som ser helhetlig på samspillet mellom organisasjon og mennesket, med det formål å ha rett person på rett plass, samt gode rammevilkår, slik at hver enkelt har de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb. Menneskelige ressurser er med andre ord uten tvil det mest verdifulle en organisasjon innehar. Dersom man evner å avdekke og benytte disse ressursene på en fordelaktig måte for både individet og organisasjonen vil man oppnå stor gevinst. Det er dette som er det overordnede målet ved strategisk HR. 

Ledelse av menneskelige ressurser (HRM) går ut på å utvikle og integrere de ansatte i en organisatorisk sammenheng. HR får stadig større plass i organisasjoner da menneskene og kompetansen er den kritiske faktoren for om man klarer å holde seg konkurransedyktige eller ikke. For å få maksimalt utbytte av de ansatte kan ikke personalledelse stilles på sidelinjen. I tillegg er også strategisk HR noe mer enn bare personalledelse- det er også en del av organisasjonens helhetlige strategi.

Kartlegging og bevisstgjøring

Hva er organisasjonens formål? De fleste skal gi økonomisk gevinst til sine eiere og aksjonærene, men hvordan skal dette gjøres på best mulig måte? Hvilke kompetanser kreves i den enkelte stilling for at personen skal lykkes og bidra til at organisasjonen når sine mål? Dette er bare noen av de spørsmålene som strategisk HR bidrar til å avdekke. Forventningsavklaring og tydeliggjøring av stillingens krav er utrolig viktig. Gjennom dette er vi klare til å vurdere personen(e)s styrker og svakheter i forhold til stillingen. Dette kan videre brukes til å avklare forventninger, prioritere fokus i oppstart, samt opplæring og oppfølging gjennom hele arbeidsforholdet .

Individuell utvikling, så vel som utvikling av grupper, bidrar videre til å heve kompetansen i organisasjonen, både individuelt og helhetlig. Økende krav til kompetanse er en klar trend i dagens samfunn. Her blir ofte utvikling av personalledelsens kompetanse tatt for gitt, og fagområdene blir heller gjerne prioritert. Dette blir en kortsiktig og lite effektiv strategi. Det kan ikke uttrykkes sterkt nok hvor viktig det er å ha kunnskap og kompetanse om hvordan man håndterer de ansatte i en organisasjon, da dette påvirker alt fra den enkeltes trivsel til organisasjonens overordnede strategi og mål.

Åpen kommunikasjon og kartlegging av hvor man står som person og hvor man står i forhold til sine arbeidsoppgaver bidrar til en kontinuerlig bevisstgjøring på hva som er bra, hva som kan forbedres, og hva kan med fordel kan unngå. Denne kontinuerlige prosessen reduserer risikoen for å gå i feller som kan være ødeleggende for både individ og organisasjon.

”The circle of (job)life”

Strategisk HR er med andre ord et omfattende fagområde. Allerede fra man begynner å tiltrekke seg arbeidskraft står man overfor en rekke strategiske valg som har stor innvirkning på hvem som ønsker å jobbe i organisasjonen og for organisasjonens omdømme. Videre skal man på kort tid rekruttere interne og eksterne til nye stillinger. Hvilke verktøy skal man da bruke og hvordan skal man sile ut? Utvikling av de ansatte er en del av den generelle psykologiske kontrakt i dagens arbeidsforhold. Dette henger tett sammen med fastholdelse av de dyktige folkene man har. Hvordan beholde stjernene i organisasjonen? Videre er oppsigelser også et viktig aspekt ved en hvilken som helst lederrolle. Turnover har blitt et hverdagsbegrep, men uavhengig av hvor mange ganger man har gjort det før er det en vanvittig utfordring og kommer alltid til å være det, da det er så mye følelser involvert. Hvordan gjør man dette på en best mulig måte overfor de som må gå, og ikke minst, hvordan forholder man seg til de som er gjenværende i organisasjonen? ”The survivors” preges ofte vel så sterkt som de som blir oppsagt, og dette kan videre få store konsekvenser for organisasjonens forretninger.

Gjennom hele syklusen er det en rekke strategiske, rettslige og etiske aspekter man skal ta hensyn til. I fagområdets rette forstand går man altså strategisk til verks for å integrere individ og organisasjon, og strategisk HR blir et stadig viktigere supplement til å til den rasjonelle strategitenkningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *