B5-PLUS

B5-Plus er Human Contents personlighetskartleggingsverktøy basert på den internasjonale anerkjente «Fem-faktor-modellen»

B5-PLUS gir den mest presise måling av våre mest grunnleggende personlighetsegenskaper. B5-PLUS er vitenskapelig utviklet og vedlikeholdt i full overensstemmelse med Big Five-modellen. Med våre faglig solide metoder for å analysere organisasjon, jobbinnhold, og kombinert med F60 evnetest, gir det deg nødvendig innsikten i alle aktiviteter knyttet til å styre menneskene i organisasjonen din, øker sannsynligheten for at de vil lykkes og trives, og bidra til organisasjonens verdiskapning.

Hvor godt samsvarer personlighetstrekkene med stillingen? Hvordan vil personen prestere i arbeidsmiljøet og kulturen vår, i gode tider og i dårlige tider? Når vi ser på den komplekse helheten som en person representerer – hvordan kan vi fokusere vår tid og energi på de tiltak og den oppfølging som er mest relevant for denne personen i denne stillingen? B5-PLUS-rapporten kombinert med jobbanalyse gir oss verdifull innsikt i hvordan denne personen mest sannsynlig vil fungere i forskjellige situasjoner og i forhold til andre mennesker. B5-PLUS er basert på Big Five-modellen, som benyttes og anbefales av alle relevante internasjonale forskningsmiljøer. Det betyr at vi kan bruke resultater og støtteverktøy som forskere internasjonalt har jobbet hardt for å utvikle, for eksempel Big Five-kart for jobbrollene personen blir vurdert til, eller allerede jobber i. Human Content har gjennom eget arbeid, og ved bruk av arbeidet som er gjort internasjonalt, utviklet et omfattende sett med slike støtteverktøy som ytterligere nyanserer og utdyper det individet har fortalt oss om seg selv, og hva det betyr for oss i vår organisasjonsutvikling.

Human Contents originale B5 ble utviklet på slutten av 1990-tallet. Konsensus fra fagmiljøer globalt var allerede da enige om at Big Five-modellen målt med normative metoder ga den mest meningsfulle og presise forståelsen av en persons fundamentale personlighetsegenskaper. B5 var blant de første verkty til perosnlighetskartlegging som ble bygget på dette solide fundamentet, og som gjennom årene siden er blitt bekreftet ytterligere i en rekke studier over hele verden. I årene frem til 2009 ble vår B5 brukt tusenvis av ganger, hovedsakelig for rekruttering til leder- og spesialiststillinger. Analyser av alle responser bekreftet at B5 allerede da var et meget godt verktøy til kartlegging av personlighet, og basert på det beste mulige vitenskapelige grunnlag som var tilgjengelig. De siste årene har vi benyttet funn og innsikt fra internasjonal forskningen og utviklet B5-PLUS. B5-PLUS har blitt et enda bedre verktøy enn B5, med enda bedre tekniske verdier, bedre graderinger og også mer detaljerte nyanser som ytterligere forbedrer dens nytte i bruk til organisasjonsutvikling