Femfaktormodellen

Mål og operasjonaliser personlighet

Pålitelig måling og etisk bruk av informasjon om personlighet

Sammendrag

Forstå hva som skiller strategier for måling av personlighet, hvilke valg som er bedre og den påfølgende effekten på verdiskaping.

«Big Five» trekk, ikke typer

For å forstå personlighet godt, må vi forstå Big Five-modellen for personlighet. Det krever at vi gjør faktoranalyse for å finne frem til innholdet i hver av de fem hovedområdene og underliggende nyanser for en gitt populasjon. Dette må til for å få frem et helhetlig og nyansert bilde av individet som igjen er grunnlaget for verdiskaping.
De fleste «personlighetstester» som brukes i dag ble utviklet før fagmiljøene innså hvordan personlighet fungerer.

Formålet kommer først

Big Five-modellen for personlighet har hjulpet oss til å innse at alle varianter av normal personlighet er generelt likeverdig, det finnes ingen generelt bedre eller dårligere variasjon av normal personlighet. Kliniske diagnoser er noe annet, det gjelder sykdom og er og skal være utenfor vår hovedagenda i arbeidslivet. For å vurdere hvor godt en person passer til en jobb, må vi vite hvilke plasseringer som er mer eller mindre fordelaktive i jobben. Organisasjons- og jobbanalyse er nyttige metoder for å oppnå dette.

Mål og bruk Big Five personlighetsfaktorer

De fleste «personlighetstester» som brukes i dag ble utviklet før fagmiljøene innså hvordan personlighet fungerer. Krav til at et verktøy gir mest mulig reliabel og valid, helhetlig og nyansert informasjon om personlighet, er:

– enkle spørsmål basert på Likert skala, gjerne IPIP

– faktoranalysert på relevant populasjon
aktiv bruk av svarmønstre

– resultater kommunisert uten bruk av verdiladde merkelapper

Utdatert metodikk som faget har dokumentert er dårlige strategier for å måle personlighet, inkluderer:

– «ipsative» spørsmål

– å rapportere resultat med verdiladde merkelapper

– å måle dimensjoner som ikke er «Big Five» inkludert å måle personlighetstyper.

Typer og dimensjoner som ikke er «sanne Big Five» er dårlige modeller for å forstå personlighet. Slike verktøy gir mer verdiladde og kategoriserende merkelapper, ikke den nyanserte og helhetlige informasjon som et solid Big Five verktøy som B5-PLUS gir. Dessverre er det et fåtall verktøy i verden i dag som er bygget på en solid og god forståelse av personlighet og Big Five, og som tilfredsstiller kravene over. B5-PLUS er i særklasse.

Femfaktormodellen