F60 Evne

F60 evne

Human Content har i samsvar med vår verdi evidensbasert, utviklet evnetesten F60 i tråd med den tilgjengelige kunnskapen internasjonalt om hvordan evnenivå kan måles mest pålitelig og gyldig. F60 er bedre dokumentert enn noen andre verktøy vi kjenner til som hevder å måle evne. F60 er dokumentert på ledere og spesialister i den norskspråklige arbeidsmiljø. Sammen med B5-PLUS gir den oss reliabel og valid informasjon om de fundamentale egenskapene til en person.


Resultatet indikerer vår kapasitet og hastighet til å forstå og lære kompleks informasjon. En person må ha tilstrekkelig kapasitet til å jobbe godt med det som kreves i en jobb for å lykkes. De fleste har nok kapasitet til å lykkes med de aller fleste jobboppgaver.