Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Fordel oppgaver og ansvar for å optimalisere organisasjonens og individets suksess. Prioriter hvilke tiltak som i størst grad bidrar til å utvikle organisasjonen i ønsket retning.