Personlighet

Operasjonaliser personlighet

Fordeler når du operasjonaliserer personlighet:
• bedre fordeling av aktiviteter til person
• bedre relasjon mellom personer
• bedre beslutninger

Femfaktor modellen
«Big Five»

Det internasjonale fagmiljø har lenge Når vi sier at det er fem hovedfaktorer som representerer stabile egenskaper, betyr ikke det at vi reduserer personligheten til fem etiketter. Hver faktor er sammensatt og beskriver typisk adferd som en person med en gitt plassering på faktoren sannsynligvis vil foretrekke. Personer fra en gitt populasjon er normalfordelt, noe som betyr at flertallet befinner seg i midtområdet. I midtområdet er preferansene mindre utpregede, og personen kan lettere tilpasse sin atferd til ulike situasjoner. En faktor er ytterligere nyansert av underliggende “fasetter” som gir innsikt i alternative preferanser som kan avvike fra faktorposisjonen. Dessuten påvirker  kombinasjonseffekter hva en person mer sannsynlig vil foretrekke i en gitt situasjon.

B5-PLUS Personlighet

B5-PLUS, kombinert med vår jobbanalysemetode, hjelper deg med å identifisere hvor bra en person sannsynligvis vil prestere i en jobb, gitt oppgavene og ansvarene, vårt ledelse og team, vårt arbeidsmiljø og kultur. B5-PLUS-rapporten gir grunnleggende informasjon om hvordan denne personen vil fungere i forskjellige situasjoner og i forhold til andre mennesker. B5-PLUS er i samsvar med Big Five-modellen, brukt av alle relevante internasjonale forskningsmiljøer. Vi bruker resultater og støtteverktøy som andre har brukt stor innsats for å utvikle, og legge til kunnskapen vår for å ta den til neste nivå. Noen slike eksempler er våre Big Five-kart for jobberoller som er strategiske for at organisasjonen skal lykkes. Slike kart letter utforskningen av individuelle styrker, vakter og utfordringer i relevante stillingsroller, slik at beslutninger som er mer sannsynlig å gi ønskede resultater.

Jobbanalyse

Human Contents jobbanalyse-metode gir det beste informasjonsgrunnlag for å kontinuerlig utvikle din organisasjon, sikre best mulig fordeling av ansvar og oppgaver til ansatte, og øke sannsynligheten for suksess