Produkter

Beslutningene som gir deg suksess

Human Content har utviklet verktøy, metoder og arbeidsprosesser som støtter alle aspekter av organisasjonsarbeidet, i alle bransjer. Hvis du driver en organisasjon med mennesker og ønsker å lykkes, har vi det du trenger:

B5-PLUS Personlighet

B5-PLUS gir den mest presise måling av våre mest grunnleggende personlighetsegenskaper. B5-PLUS er vitenskapelig utviklet og vedlikeholdt i full overensstemmelse med Big Five-modellen

F60 Evne

F60 gir den mest presise måling av våre mest grunnleggende evneegenskaper. Resultatet indikerer vår kapasitet og hastighet til å forstå og lære kompleks informasjon.

Jobbanalyse

Human Contents jobbanalyse-metode gir det beste informasjonsgrunnlag for å kontinuerlig utvikle din organisasjon, sikre best mulig fordeling av ansvar og oppgaver til ansatte, og øke sannsynligheten for suksess

Rekruttering

Når vi kjenner vår organisasjon og behov fremover, kombinert med individuell kartlegging med høy kvalitet i rekrutteringsprosessen, velger vi systematisk personer som mer sannsynlig vil lykkes og trives, og bidra til vår verdiskapning.

Kurs

Human Content sertifiseringskurs kombinerer gruppesesjoner med individuell oppfølging. Deltakerne får innsikt i bruken av våre verktøy og metoder, og tilpasset støtte til å gjennomføre reelle prosjekter som bidrar til å nå deres mål.