Blogg

Ledelse i krevende tider

Andreas von der Heydt, direktør for Talentanskaffelser i Amazon, publiserte nylig en artikkel på LinkedIn som beskriver hans topp ti lederinngrep i krisetid. Som svar på det, la vi til en dimensjon som bygger på oversikten hans – det å hjelpe ledere til å være klar over hvordan deres grunnleggende menneskelige egenskaper enten kan hjelpe eller hindre dem i å oversette forslagene hans til konsekvent og effektiv praksis.

Kjør debatt om bruk av evnetester!

Kapital Nr. 21, utgitt 5. desember 2019, starter på side 26 en 9-siders artikkel med tittelen «Staten siler bort jobbsøkere med å settkrav til IQ-nivå». Vi setter stor pris på initiativet til at det åpnes en bred debatt om riktig bruk av informasjonskilder i rekrutterings- og organisasjonsarbeidet. Journalisten har jobbet med mange ulike talspersoner fra…
Read more

Hvordan unngå feilansettelser?

“2 av 3 ledere i Norge har gjort en feilansettelse, og mener én feilansettelse koster bedriften opp mot en halv million kroner. 7 av 10 ledere mener at arbeidsmiljøloven gjør det for vanskelig å bli kvitt uønskede ansatte. Det viser en landsdekkende arbeidsmarkedsundersøkelse blant 992 ledere og 1222 arbeidstakere (uten lederstilling). Undersøkelsen er gjennomført av…
Read more

Motivasjonens kompleksitet

”Nå kan du måle hvor motiverte dine ansatte er.” ”De ansatte mangler motivasjon i jobben.” ”Mangel på motivasjon gjør deg mindre lykkelig.” Overskriftene og påstandene om motivasjon er like mange som de faktiske faktorene motivasjon er påvirket av. Motivasjon er et uttykk som stadig fremheves i jobbsammenheng. Bedriftene søker ikke bare de flinkeste kandidatene, men…
Read more

Bullshit jobs – en meningsløs bok

Vi velger å skrive om «Bullshit jobs», ikke fordi den er nyttig, men for å advare mot den siden den nylig er presentert på talerstolen på konferanser og skrevet i aviser, og derfor kan bli tatt til følge i arbeidsmarkedet. Forfatteren, David Graeber, kaller seg selv anarkist, og de som trekker frem bokens overskrifter ser…
Read more