Kurs

Oversikt over våre mest populære kurs

Den beste læring skjer mens man gjør det man skal. Derfor anbefaler vi læring-på-stedet, som betyr at vi bistår skulder-ved-skulder i reelle prosjekter. For å ha tilstrekkelig kunnskap er det allikevel nødvendig med noen kurs-samlinger.

Sertifiseringskurs, 3 + 2 samlinger

Vi har lagt opp våre kurs så praktisk orientert for å fange opp akkurat det du trenger å kunne.  Kursopplegget har store muligheter for individuell tilpasning og selvstudium. Vi har begrenset samlingene til tre pluss to pluss bestått eksamen som minstekrav. Du skal gjøre relle prosjekter med støtte fra oss i kursperioden for å sikre tilstrekkelig læringseffekt. Du må være sertifisert av Human Content for å bruke våre verktøy og metoder. Mer om vårt neste sertifiseringskurs.Ta kontakt for mer informasjon og pris.

Fordypingskurs

Sertifiseringskurset er en god start, og de fleste av våre kunder vil snart ha mer. Human Content tilbyr derfor ulike kurs som gjør det lettere å bruke våre verktøy og metoder enda bedre. Vi leverer fordypningsdager for rekruttering, organisasjons- og ledelsesutvikling, individuell veiledning og mer.

Ta kontakt for mer informasjon og priser.

DNV-sertifisering av rekrutteringspersonell

I samarbeid med Det Norske Veritas (DNV) tilbyr Human Content kurs som kvalifiserer for å gå opp til DNVs sertifiseringseksamen for rekrutteringspersonell. Rekrutteringskurset er en god anledning til å utvikle organisasjonens arbeidsrutiner for rekruttering.

Ta kontakt for mer informasjon og priser.

sertifiseringskurs