Om oss

Human Contents verdier

Våre evidensbaserte verktøy og metoder sikrer kvalitetsinformasjon som du trygt kan basere beslutninger og bygge arbeidsprosesser på.

Siden 1990-tallet har vi utviklet våre egne brukervennlige verktøy og metoder basert på de mest grunnleggende anbefalingene fra det internasjonale kunnskapssamfunnet for arbeidspsykologi. Alt vi gjør er bygget fra bunnen av for et relevant arbeidsmiljø, i samsvar med våre verdier:

Evidensbasert

Det finnes mange dokumenterte vitenskapelige resultater fra praktisk bruk av kunnskap i arbeidspsykologi fra hele verden. Når vi finner og bruker kunnskapen som er godt dokumentert, kan vi ta beslutninger som systematisk skaper betydelig økonomisk og menneskelig merverdi for vår organisasjon, og for individene vi påvirker.

Etisk

De beslutningene plattformen påvirker kan være veldig viktige for de involverte. En del av vår etiske plattform er å betrakte organisasjonens behov og menneskers behov som likeverdige, og vi tror det er til det beste for begge parter. Vi kaller dette prinsippet «to-kunde perspektivet». Etikk er summen av alt vi gjør. For å oppnå etisk forsvarlig bruk av verktøy og metoder, trenger vi nok kunnskap og vilje til å bruke det i tråd med verdiene.

Helhetlig

Human Content har bygget verktøyene og metodene våre på vitenskapelig kunnskap. Det vil si at alle våre metoder relatert til rekruttering, ledelse, ledelse og oppfølging av ansatte, karriereplanlegging, kompetanse, organisasjonsdesign og mer er alle utviklet fra samme solide fundament.