Blogg

Nei, det finnes ingen «friskere» personlighetsprofil.

Åtte forskere fra USA og Tyskland påstår at de har identifisert ett sett posisjoner på personlighetstrekk som de kaller en «friskere personlighetsprofil» Vi påstår at de tar feil. Det finnes ingen generelt friskere personlighetsprofil, forskerne har misforstått de underliggende premisser for sin egen forskning. I dette tilfellet, selv om de har gjennomført imponerende mengder kartlegginger,…
Read more

Bullshit jobs – en meningsløs bok

Vi velger å skrive om «Bullshit jobs», ikke fordi den er nyttig, men for å advare mot den siden den nylig er presentert på talerstolen på konferanser og skrevet i aviser, og derfor kan bli tatt til følge i arbeidsmarkedet. Forfatteren, David Graeber, kaller seg selv anarkist, og de som trekker frem bokens overskrifter ser…
Read more

Norges syke sykemeldingskultur

Legene Kaveh Rashidi og Sophie Berg har skrevet gode og viktige betraktninger om sykemeldingskulturen i det norske arbeidsliv. Dette er tematikk vi har mange tanker om, og veldig gjerne bidrar til å jobbe godt med: Les artikkelen her

Hva er egentlig strategisk HR?

Menneskene skaper verdiene, og festtalene er fulle av snakk om hvor viktige de ansatte er for en bedrift. Hvor mange opplever at nettopp deres organisasjon tar dette på alvor? Strategisk HR er et samlebegrep på alle tiltak som ser helhetlig på samspillet mellom organisasjon og mennesket, med det formål å ha rett person på rett…
Read more