Rekruttering

Når vi kjenner vår organisasjon og behov fremover, kombinert med individuell evaluering med høy kvalitet, har vi muligheten til å velge den personen som mest sannsynlig vil lykkes og trives.
De viktigste elementene i vår anbefalte rekrutteringsprosess inkluderer bruk av vår jobbanalysemetode og de individuelle vurderingene av personlighet og evne. Jobbanalyser identifiserer hvilke egenskaper som er mer og mindre gunstige for å lykkes og trives med å gjøre jobben. Ved å bruke B5-PLUS og F60 får du pålitelig og gyldig informasjon om egenskapene for hver person du vil vurdere.